Θεραπεία με λέιζερ για την αντιμετώπιση φλεβικών προβλημάτων

Η ενδοφλεβική διαδικασία

Βοήθεια μέσω θεραπείας με λέιζερ

Η ενδοφλεβική θεραπεία με λέιζερ είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που εφαρμόζεται με τοπική αναισθησία. Μέσω μικρής οπής εισέρχεται εντός της κιρσώδους φλέβας καθετήρας λέιζερ υπό την καθοδήγηση υπερήχων. Όταν αφαιρείται ο καθετήρας, ο έσω χιτώνας της φλέβας θερμαίνεται στους 70° C και έτσι προκαλείται εκούσια βλάβη. Η φλέβα συγκολλάται μετά τη θεραπευτική συνεδρία και κλείνει, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αντίστροφή ροή του φλεβικού αίματος. Η κλειστή φλέβα στη συνέχεια σκληραίνει, σε διάστημα μερικών μηνών διαλύεται εντελώς και επαναπορροφάται από τον οργανισμό.

Σύντομα μετά την επέμβαση οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις συνήθεις τους δραστηριότητες. Η χρήση καλτσών συμπίεσης για περίοδο τουλάχιστον οκτώ ημερών μειώνει το αιμάτωμα και υποστηρίζει την επουλωτική διαδικασία των αντιμετωπισθέντων φλεβικών τμημάτων.

Θεραπεία με λέιζερ για την αντιμετώπιση φλεβικών προβλημάτων

Η ενδοφλεβική θεραπεία με λέιζερ αποτελεί ελάχιστα επεμβατική μέθοδο.