Κάλτσες υποστήριξης ή συμπίεσης;

Κάλτσες υποστήριξης, συμπίεσης ή κατά της θρόμβωσης;

Πότε πρέπει να φορώ ιατρικές κάλτσες συμπίεσης; Τί διαφορά έχουν οι υποστηρικτικές από τις συμπιεστικές κάλτσες; Σας δίνουμε τις απαντήσεις.

Οι κάλτσες υποστήριξης δεν πρέπει να συγχέονται με τις κάλτσες συμπίεσης. Είναι κατάλληλες μόνο για όσους έχουν υγιείς φλέβες, ως προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση των βαριών και κουρασμένων κάτω άκρων μετά από μακρές περιόδους ορθοστασίας ή καθιστής στάσης, καθώς και για να μην προκληθεί θρόμβωση λόγω ταξιδιού. Επειδή αυτά τα προϊόντα εξυπηρετούν σκοπούς πρόληψης, το κόστος τους δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας. Εκτός αυτού, στην περίπτωση φλεβικής νόσου δεν αντικαθιστούν τις κάλτσες συμπίεσης.

 

Οι κάλτσες υποστήριξης, π.χ., Gilofa,

 • αποτελούν προληπτικό μέτρο για όσους έχουν υγιείς φλέβες
 • είναι εναντίον των κουρασμένων, βαριών ποδιών που αναγκάζονται να βρίσκονται σε ορθοστασία ή καθιστή θέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα
 • έχουν χαμηλότερο επίπεδο πίεσης από τις ιατρικές κάλτσες συμπίεσης (παρακάτω, τάξη συμπίεσης Ι)
 • οι υποστηρικτικές κάλτσες δεν ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο RAL GZ 387 που αφορά ιατρικά προϊόντα
 • το μέγεθός τους δεν βασίζεται σε ατομικές μετρήσεις, αλλά στο μέγεθος των υποδημάτων ή των ενδυμάτων
 • δεν συνταγογραφούνται από γιατρούς
 • οι κάλτσες υποστήριξης δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας
 • διατίθενται ως έτοιμα προϊόντα
 • κατασκευάζονται μόνον ως προϊόντα κυκλικής πλέξης
 • δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει φλεβική νόσος

 

Ιατρικές κάλτσες συμπίεσης

Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης κατασκευάζονται με πρότυπη διαδικασίες σε τέσσερις τάξεις συμπίεσης, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το επίπεδο πίεσης που ασκείται στην περιοχή των αστραγάλων. Στην Ευρώπη, τουλάχιστον, η διαδικασία είναι προτυποποιημένη και υπόκειται σε ποιοτικό έλεγχο, π.χ., ως προς τη συμμόρφωση με τα Γερμανικά κριτήρια RAL διασφάλισης ποιότητας GZ 387/1 για ιατρικές κάλτσες.

Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης θεωρούνται βασικό θεραπευτικό μέσο για όλα τα είδη νόσων των φλεβικών και λεμφικών αγγείων. Ασκούν την επακριβώς καθορισμένη πίεση στον ιστό και τα αγγεία. Οι διογκωμένες φλέβες συμπιέζονται ώστε να αποκτήσουν τη φυσιολογική τους διάμετρο, οι φλεβικές βαλβίδες που δεν έχουν καταστραφεί εξακολουθούν να ξανακλείνουν και να εκτελούν τη λειτουργία τους ως βαλβίδες αντίστροφης ροής. Το αίμα ρέει απρόσκοπτα και επιστρέφει στην καρδιά χωρίς να συσσωρεύεται πια στα κάτω άκρα. Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης είναι πιο αποτελεσματικές όταν οι ασθενείς κινούνται.

 

Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης, π.χ., Memory,

 • συνταγογραφούνται από γιατρό (συνταγογραφήσιμες)
 • μετρώνται
 • έχουν επακριβώς καθορισμένη πίεση
 • συμμορφώνονται με τα κριτήρια RAL διασφάλισης ποιότητας GZ 387/1 για ιατρικές κάλτσες
 • έχουν τέσσερις τάξεις συμπίεσης (με σημαντικά υψηλότερο επίπεδο πίεσης από τις κάλτσες υποστήριξης)
 • για την θεραπευτική αντιμετώπιση του συστήματος των φλεβικών και λεμφικών αγγείων
 • Διαθέσιμες σε έτοιμα ή επί παραγγελία προϊόντα
 • Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας αναλαμβάνουν το κόστος της θεραπευτικής αγωγής με συμπίεση
 • κάλτσες συμπίεσης κατασκευασμένες με κυκλική και φλατ πλέξη

 

Κάλτσες κατά της θρόμβωσης

Για την πρόληψη της θρόμβωσης σε ασθενείς που είναι κατάκοιτοι δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ιατρικές κάλτσες συμπίεσης, αφού δεν είναι πλήρως αποτελεσματικές σε μη περιπατητικούς ασθενείς. Συνεπώς, οι κάλτσες κατά της θρόμβωσης δεν είναι κάλτσες συμπίεσης!
Οι κάλτσες χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης/ γηροκομεία σε περιστατικά κατάκοιτων ή μετεγχειρητικών ασθενών ως προληπτική φροντίδα κατά της θρόμβωσης. Λόγω της χαμηλής τους πίεσης και της ειδικής τους πλέξης, δεν είναι κατάλληλες για ασθενείς που κάθονται ή δεν είναι περιπατητικοί. Για λόγους αναγνώρισης, οι κάλτσες κατά της θρόμβωσης πλέκονται μόνο σε λευκό χρώμα.

 

Οι κάλτσες κατά της θρόμβωσης

 • δεν είναι ούτε κάλτσες συμπίεσης ούτε κάλτσες υποστήριξης
 • προορίζονται μόνον για ασθενείς κατάκοιτους που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή σε κέντρα αποκατάστασης/γηροκομεία
 • η πίεση που παρέχουν δεν επαρκεί για ασθενείς που κάθονται ή δεν είναι περιπατητικοί
 • δεν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα RAL GZ 387
 • παρέχουν μικρότερη πίεση από τη συμπίεση καλτσών τάξης 1
 • διατίθενται μόνο ως έτοιμα προϊόντα
 • διατίθενται μόνο σε λευκό χρώμα
 • κατά κανόνα, πρόκειται για λευκές κάλτσες μέχρι τον μηρό χωρίς δάκτυλα ή με οπή εξέτασης στο μετατάρσιο
Κάλτσες υποστήριξης ή συμπίεσης;

Κάλτσες υποστήριξης ή συμπίεσης; Πολλά άτομα δεν αναγνωρίζουν σαφώς τη διαφορά.