Η κυκλοφορία του αίματος

Με κινητήρα την καρδιά

Μέσω του κυκλοφορικού συστήματος, ενός πολυδαίδαλου δικτύου αιμοφόρων αγγείων, τα θρεπτικά συστατικά φθάνουν σε όλους τους ιστούς του σώματος. Έχει συνολικό μήκος 100.000 χιλιομέτρων και αποτελείται από αρτηρίες και φλέβες, καθώς και από εύθραυστα τριχοειδή που συνδέουν τις αρτηρίες με τις φλέβες.