Βασικές ιατρικές πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα

Ένα θαύμα της φύσης

Η καρδιά λειτουργεί ως αντλία για τη μεταφορά του αίματος στις αρτηρίες και μεταφέρει 7.000 λίτρα αίματος την ημέρα μέσω του κυκλοφορικού συστήματος σε ενήλικες ανθρώπους. Αυτός ο όγκος αίματος πρέπει να μεταφερθεί πίσω στην καρδιά υπό των φλεβών. Λόγω της όρθιας στάσης των ανθρώπων χρειάζεται άλλος ένας μηχανισμός αντλίας για να μεταφερθεί το αίμα πίσω στην καρδιά κόντρα στη βαρύτητα. Εδώ, εξηγούμε τις διαφορές μεταξύ του λεμφικού συστήματος και της αιματικής κυκλοφορίας.