Το λεμφικό σύστημα στον ανθρώπινο σώμα

Κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα

Το λεμφαγγειακό σύστημα συλλέγει, μεταφέρει και φιλτράρει τα ‘απόβλητα’ προϊόντα, π.χ., πρωτεΐνες, ξένα σώματα, μεταβολικά απόβλητα ή στοιχεία φλεγμονών που εκλύονται εντός του ιστικού υγρού.

Αντίθετα με το κυκλοφορικό, που αποτελεί μαζί με την καρδιά κλειστό σύστημα, το λεμφικό σύστημα αποτελεί ημι-ανοιχτό σύστημα αγγείων, εντός του οποίου ρέει η λέμφος. Αυτό το υγρό είναι λευκωματούχο σωματικό υγρό – σε περίπτωση εκδοράς αναγνωρίζεται ως έκκριμα στην επιδερμίδα. Αυτό το υγρό ρέει εντός του δικού του αγγειακού συστήματος, του λεμφικού, που λειτουργεί παράλληλα με το φλεβικό σύστημα του σώματος. Ενώ η κυκλοφορία του αίματος υποστηρίζεται από τη λειτουργία της καρδιάς, το λεμφικό σύστημα δεν έχει παρόμοιο κινητήρα.
Ωστόσο, δεν τον χρειάζεται, γιατί οι λεμφικές οδοί δεν σχηματίζουν κλειστό κύκλωμα, αλλά ξεκινούν από τον ενδιάμεσο ιστό. Η λέμφος μεταφέρεται κυρίως μέσω της δραστηριότητας των λεμφαγγείων.

Δομή και λειτουργία

Παράλληλα με το φλεβικό σύστημα, το λεμφικό καλύπτει ολόκληρο το σώμα σαν δίκτυο. Το σύστημα αποσυμφόρησης της λέμφου αποτελείται από λεμφικά τριχοειδή, μικρά λεμφαγγεία και μεγάλα λεμφαγγεία. Αντίθετα με το κλειστό φλεβικό και αρτηριακό, όμως, το λεμφικό σύστημα λειτουργεί ως μονόδρομος: το λεμφικό σύστημα συσσωρεύει, μεταφέρει και φιλτράρει ‘απόβλητα’, π.χ., πρωτεΐνες, άχρηστα στοιχεία ή μεταβολικά προϊόντα που εκλύονται εντός του ιστικού υγρού.

Τα λεμφαγγεία απορροφούν από τον ενδιάμεσο ιστό την διαλυμένη σε νερό πρωτεΐνη. Εμπλουτισμένη με λίπη, κυτταρικά απόβλητα, άχρηστα στοιχεία και βακτηρίδια, η λέμφος μεταφέρει τις πρωτεΐνες μέσω μεγαλύτερων λεμφαγγείων πίσω στο φλεβικό σύστημα – μέχρι 2 λίτρα ημερησίως. Το λεμφικό σύστημα, λοιπόν, συνδέεται με το κυκλοφορικό. Τα λεμφαγγεία έχουν διάμετρο τρίχας ή το πολύ μέχρι διάμετρο λεπτού μακαρονιού.

Το λεμφικό σύστημα στον ανθρώπινο σώμα

Το λεμφικό σύστημα