Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος με συσκευές συμπίεσης

Μη-χειρουργική διαδοχική συμπίεση

Με την διαδοχική μη χειρουργική συμπίεση, γνωστή και ως διαλείπουσα πνευματική συμπίεση (ΔΠΣ), τα άκρα περικλείονται με ειδικά/ές τεχνητά/ες ‘μανίκια’/θήκες των οποίων η λειτουργία ελέγχεται από ειδική συσκευή.

Διατίθενται διάφορες συσκευές των οποίων η σημαντικότερη διαφορά είναι ο αριθμός και η διάταξη των κυψελών αέρα που περιέχουν και η διάρκεια του κύκλου συμπίεσης. Η προκαθορισμένη διαλείπουσα πίεση δημιουργείται από την εκ περιτροπής πλήρωση και κένωση των κυψελών αέρα της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο, εκκινείται η φυσική κίνηση της μυικής αντλίας και υποστηρίζονται οι φλέβες και τα λεμφαγγεία στην εκτέλεση της λειτουργίας τους. Ανακουφίζονται τα οιδήματα από τη συμφόρηση και βελτιώνεται αποτελεσματικά η φλεβική και λεμφική επιστροφή. Κατάλληλα για τη θεραπευτική αγωγή φλεβικής νόσου είναι τα συστήματα με 1-6 κυψέλες αέρος.

Τα συστήματα με 12 κυψέλες, των οποίων οι αεροκυψέλες αλληλεπικαλύπτονται, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος. Η ΔΠΣ είναι, επίσης, κατάλληλη για την πρόληψη της θρόμβωσης. Αυτή η θεραπευτική αγωγή εκτελείται συνήθως κατ’ οίκον. Ωστόσο, υπάρχουν και συσκευές που εκτελούν ΔΠΣ στα εξωτερικά ιατρεία. Εφ’ όσον η ΔΠΣ είναι η συνιστώμενη αγωγή, πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται και κάλτσες συμπίεσης για να διατηρηθεί η επιτυχία της θεραπευτικής συνεδρίας και να προληφθεί τυχόν νέα αύξηση όγκου.

Στην περίπτωση του λεμφοιδήματος, η ΔΠΣ συμπληρώνει την φυσιοθεραπεία αποσυμφόρησης. Με την ένδειξη αυτή, συνήθως απαιτείται χειρομάλαξη λεμφικής αποσυμφόρησης.

Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος με συσκευές συμπίεσης

Συσκευές συμπίεσης