Λιπο-λεμφοίδημα – Τι είναι

Το λιποίδημα ασκεί πίεση στο λεμφικό σύστημα

Λιποίδημα – μια πάθηση που επηρεάζει κατά κύριο λόγο μόνον γυναίκες ασθενείς. Για πολλές γυναίκες η διάγνωση αυτή σημαίνει μια μακρά ιστορία πόνου και δεινών. Το ίδιο ισχύει και για το λιπο-λεμφοίδημα.

Πώς αναπτύσσεται το λιπο-λεμφοίδημα;

Εκτιμάται ότι 4 περίπου εκατομμύρια γυναικών στη Γερμανία υποφέρουν από λιποίδημα. Στην περίπτωση της χρόνιας αυτής λιποδυστροφίας, τα λιποκύτταρα αυξάνονται ανεξέλεγκτα στους μηρούς, στους γοφούς, στους γλουτούς και στα μπράτσα. Στα πρώιμα στάδια του λιποιδήματος το λεμφικό σύστημα είναι σε θέση να φέρνει σε πέρας την κύρια λειτουργία του χωρίς προβλήματα.

Ωστόσο, αν ασκείται πίεση σε κάποιο σημείο του λεμφικού συστήματος από υπερβολικό λιπώδη ιστό, μπορεί να αναπτυχθεί και δευτεροπαθές λεμφοίδημα. Επιβαρύνεται η μεταφορά της λέμφου και προκαλείται συμφόρηση του λεμφικού υγρού. Τότε η διάγνωση είναι λιπο-λεμφοίδημα.

Λιπο-λεμφοίδημα – Τι είναι

Τα τέσσερα στάδια του λιποιδήματος. Το λιπο-λεμφοίδημα ορισμένες φορές αναφέρεται και ως λιποίδημα σταδίου IV.

Η συνοδός παχυσαρκία μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη του λεμφοιδήματος. Για να αποφευχθεί το λιπο-λεμφοίδημα, είναι σημαντικό να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η θεραπευτική αγωγή του λιποιδήματος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να συγκρατηθεί η εκρηκτική αύξηση των λιποκυττάρων.

Πώς αναγνωρίζεται το λιπο-λεμφοίδημα;

Στην περίπτωση του λιπο-λεμφοιδήματος πρήζεται η ραχιαία επιφάνεια των κάτω ποδών και των άκρων χειρών (παρουσιάζεται οίδημα), ενώ αναπτύσσονται δερματικές πτυχές στη βάση των δακτύλων των ποδιών. Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση του αμιγούς λιποιδήματος. Κατά κανόνα, τα δάκτυλα των ποδιών και των χεριών παραμένουν όπως είναι, χωρίς πρήξιμο, και στην περίπτωση του λιποιδήματος.

Αντιθέτως με το αμιγές λιποίδημα, το ονομαζόμενο σημείο Stemmer είναι κατά κύριο λόγο θετικό στην περίπτωση λιπο-λεμφοιδήματος, με αποτέλεσμα, η δερματική πτυχή της ραχιαίας επιφάνειας των δακτύλων των ποδιών και των χεριών σχεδόν να μην μπορεί να ανασηκωθεί, αν δεν έχει καθηλωθεί εντελώς. Στην περίπτωση του λεμφοιδήματος το σχήμα του σώματος είναι συνήθως ασύμμετρο, γιατί το λεμφοίδημα μπορεί να εμφανιστεί και μόνο στο ένα άνω ή κάτω άκρο. Αντιθέτως, το σχήμα του σώματος σε περίπτωση λιπο-λεμφοιδήματος μπορεί να είναι και συμμετρικό διότι το υποκείμενο λιποίδημα είναι, κατά κανόνα, το ίδιο εκσεσημασμένο και στα δύο κάτω άκρα.

Λιπο-λεμφοίδημα – Τι είναι

Στην περίπτωση λιπο-λεμφοιδήματος, το σημείο Stemmer είναι συνήθως θετικό (δεξιά στην εικόνα).

Λιπο-λεμφοίδημα – Τι είναι

Για όσους πάσχουν από την πάθηση αυτή, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να ανακουφιστούν τα συμπτώματα και να υποστηριχθεί η επιτυχία της θεραπευτικής αγωγής.

Τι μπορούν να κάνουν οι ασθενείς που εμφανίζουν αυτά τα συμπτώματα;

Όπως και στην περίπτωση του λιποιδήματος, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα και όχι η αιτία του λιπο-λεμφοιδήματος. Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται στην Σύνθετη Αποσυμφορητική Φυσιοθεραπεία (CDPT) με διάφορες συνιστώσες: χειρομαλάξεις λεμφικής αποσυμφόρησης, θεραπεία συμπίεσης, περιποίηση της επιδερμίδας, κίνηση. Στην φάση της αποσυμφόρησης χρησιμοποιούνται επίδεσμοι συμπίεσης, ενώ στη φάση της συντήρησης ιατρικές κάλτσες συμπίεσης (συνήθως με βαθμό συμπίεσης CCL 2 και πάνω).

Η Σύνθετη Αποσυμφορητική Φυσιοθεραπεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη συγκράτηση των εναποθέσεων λίπους, αλλά όχι τη μείωσή τους. Η μείωση της περιμέτρου είναι δυνατή μόνον με λιποαναρρόφηση.

Το σύνθημα είναι αυτοβοήθεια!

Οι ασθενείς, με την ενεργή τους συμμετοχή, μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτυχία της θεραπευτικής αγωγής:

  • Ασκήσεις για την υποστήριξη της λεμφικής ροής
  • Υγιής διατροφή για την αποφυγή της παχυσαρκίας (οι μισοί τουλάχιστον ασθενείς με λιποίδημα είναι παχύσαρκοι)
  • Αποφυγή υπερβολικής θερμότητας, π.χ., σάουνα, για πρόληψη της επέκτασης του οιδήματος
Λιπο-λεμφοίδημα – Τι είναι

Με την κίνηση και τη σωματική άσκηση οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη λεμφική ροή.

Πρόσφατα νέα: