Den, mmHg ή kPa;

Den, mmHg ή kPa – Πόσο ισχυρή είναι η κάλτσα που χρησιμοποιώ;

Den & Co: Τι σχέση έχουν οι μονάδες ντενιέρ, κιλοπασκάλ και χιλιοστά υδραργύρου με τις κάλτσες μας;

Όπως και με τα γυναικεία καλσόν και κάλτσες καλής ποιότητας, οι κάλτσες υποστήριξης καλής ποιότητας, π.χ. Gilofa Style ή Gilofa Fine, μετρώνται σε den. Ωστόσο, για τις ιατρικές κάλτσες συμπίεσης, π.χ. Memory ή Lastofa, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μονάδες: mmHg ή kPa. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνουν οι δύο μονάδες και ποια είναι η διαφορά τους.

Ανταποκρινόμαστε στις υψηλότερες απαιτήσεις: Η σφραγίδα ποιότητας RAL

Για να συνταγογραφηθούν ιατρικές κάλτσες συμπίεσης από τον γιατρό και να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη των δαπανών, πρέπει να συμμορφώνονται με διαφορετικά πρότυπα προϊόντων. Η σφραγίδα ποιότητας, π.χ., RAL 387/1 (για συμπίεση των κάτω άκρων) και 387/2 (για συμπίεση των άνω άκρων), εγγυάται την ιατρική αποτελεσματικότητα των προϊόντων συμπίεσης. Για να επιτραπεί να φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας, τα προϊόντα υποβάλλονται τακτικά σε δοκιμασίες ποιότητας.

Den, mmHg ή kPa;

Οι σφραγίδες ποιότητας RAL 387/1 και 387/2 εγγυώνται την ιατρική αποτελεσματικότητα των ιατρικών καλτσών συμπίεσης.

Ιατρικώς αποτελεσματικές λόγω ελεγχόμενης συμπίεσης

Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης έχουν ελεγχόμενη κατανομή διαβαθμισμένης πίεσης, που είναι ισχυρότερη στον αστράγαλο και μειώνεται βαθμιαία καθ’ ύψος του κάτω άκρου στην κατεύθυνση της καρδιάς. Η διαβαθμισμένη πίεση υποστηρίζει τη φλεβική επιστροφή του αίματος καθώς και την αποσυμφόρηση της λέμφου. Για λόγους ιατρικής αποτελεσματικότητας η κατανομή της διαβαθμισμένης πίεσης πρέπει να συμμορφώνεται με ειδικές κατευθυντήριες γραμμές.

Η μονάδα mmHg σημαίνει χιλιοστά στήλης υδραργύρου (Hg = υδράργυρος) και χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ελβετία για να μετρηθεί η πίεση των σωματικών υγρών, π.χ., η πίεση του αίματος. Χρονολογείται από την εποχή που η μέτρηση της πίεσης γινόταν με τη στήλη υδραργύρου. Στην περίπτωση του θερμομέτρου ή του βαρομέτρου, η στήλη υδραργύρου ανέρχεται σε κλίμακα χιλιοστών όταν αυξάνεται η εξωτερική πίεση. Στην περίπτωση της ιατρικής συμπίεσης, αφορά την πίεση που ασκείται εξωτερικώς υπό των καλτσών στο κάτω άκρο.

Επειδή η μονάδα mmHg δεν είναι κοινή σε όλες τις χώρες, συχνά χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης το kPa. Η μονάδα kPa σημαίνει κιλοπασκάλ και περιγράφει την πίεση που ασκείται επί μιας επιφάνειας. Το kPa χρησιμοποιείται ευρέως διεθνώς ως μονάδα πίεσης και μετρά επίσης, π.χ., την πίεση των ελαστικών των αυτοκινήτων.

Den, mmHg ή kPa;

Η μονάδα mmHg (χιλιοστά στήλης υδραργύρου) χρησιμοποιείται, επίσης, για τη μέτρηση της πίεσης του αίματος.

Τέσσερις τάξεις για τη σωστή πίεση

Η τάξη συμπίεσης περιγράφει το επίπεδο πίεσης μιας κάλτσας συμπίεσης στην περιοχή του αστραγάλου. Οι κάλτσες συμπίεσης διακρίνονται σε τέσσερις τάξεις συμπίεσης (CCL), η πίεση των οποίων ορίζεται εντός επακριβών παραμέτρων: από CCL Ι με ελαφρά πίεση ως τάξη συμπίεσης IV με πολύ ισχυρή πίεση.

 

Τάξη Συμπίεσης Ισχύς Συμπίεσης Συμπίεση που εκφράζεται σε μονάδες kPA Συμπίεση που εκφράζεται σε μονάδες mmHg
I ελαφρά 2,4 έως 2,8 18 έως 21
II μέτρια 3,1 έως 4,3 23 έως 32
III ισχυρή 4,5 έως 6,1 34 έως 46
IV πολύ ισχυρή 6,5 και πάνω 49 και πάνω

 

 

Συμπίεση που εκφράζεται σε μονάδες mmHg

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι όσο σοβαρότερη η διαταραχή, τόσο υψηλότερη τάξη συμπίεσης που πρέπει να συνταγογραφηθεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει πάντοτε αυστηρή συσχέτιση μεταξύ τάξης συμπίεσης και διάγνωσης.

Το επίπεδο της πίεσης εξαρτάται πάντοτε από τα συμπτώματα και την προσωπική κατάσταση του/της ασθενούς. Στην περίπτωση ασθενών που δεν μπορούν να φορέσουν υψηλότερες τάξεις συμπίεσης, ίσως για ψυχολογικούς λόγους, μπορεί να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα αλλάζοντάς τες με τάξη χαμηλότερης συμπίεσης. Η τελική απόφαση εναπόκειται πάντοτε στον/στην γιατρό που συνταγογραφεί.

Den, mmHg ή kPa;

Η μονάδα den (denier) περιγράφει πόσο λεπτό είναι το νήμα.

Η ελαφρά ή ισχυρότερη υποστήριξη ως προληπτικό μέτρο

Ενώ η πίεση των ιατρικών καλτσών συμπίεσης μετράται σε mmHg ή kPa, για τις κάλτσες υποστήριξης ισχύει διαφορετική μονάδα μέτρησης. Στην υφαντουργία η λεπτότητα του νήματος μετράται σε denier (den).

Η μονάδα μετρήσεως denier χρονολογείται στη γαλλική βιομηχανία μεταξιού, όπου χρησιμοποιούσαν το denier ως μέτρο βάρους (1 den = 1 gram ανά 9.000 μέτρα). Στην περίπτωση ενός καλσόν καλής ποιότητας με 70 den, νήμα μήκους 9.000 μέτρων ζυγίζει 70 γραμμάρια. Σήμερα ισχύει ότι όσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός den, τόσο λεπτότερο και πιο διαφανές το πλεκτό ύφασμα, ενώ η μακριά κάλτσα είναι πιο αδιαφανής όσο υψηλότερος ο αριθμός den.

Ο αριθμός den δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη λεπτότητα του νήματος, αλλά και το επίπεδο υποστήριξης που παρέχεται από την κάλτσα. Εκτός αυτού, οι λεπτές κάλτσες υποστήριξης Gilofa Style και Gilofa Fine υποστηρίζουν τη φλεβική λειτουργία. Οι κάλτσες με den 70 παρέχουν ελαφρά υποστήριξη, με 140 den μέτρια υποστήριξη και με 280 den ισχυρή υποστήριξη.

Οι κάλτσες υποστήριξης αποτελούν μόνον προληπτικό μέτρο – δεν είναι κατάλληλες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση φλεβικών προβλημάτων. Γι’ αυτό τον λόγο δεν μπορεί να τις συνταγογραφήσει γιατρός. Μάθετε περισσότερα για τη διαφορά ανάμεσα στις κάλτσες υποστήριξης και στις κάλτσες συμπίεσης.

Σχετικά νέα: