Έτοιμες κάλτσες ή κατά παραγγελία;

Εξατομικευμένη ιατρική συμπίεση

Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτοιμη κάλτσα -δηλ., μαζικής παραγωγής- ή κάλτσα κατασκευασμένη κατά παραγγελία που έχει συνταγογραφηθεί εξαρτάται από αρκετά κριτήρια, στα οποία έχουν προτεραιότητα οι ενδείξεις και η κατάσταση του δεδομένου ασθενούς.

Οι έτοιμες κάλτσες, που μοιάζουν με κανονικές γυναικείες κάλτσες, κατασκευάζονται σε συγκεκριμένα μεγέθη. Το σύστημα των μεγεθών διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Ανάλογα με τη σύνθεση του υλικού της κάλτσας, το εύρος κυμαίνεται μεταξύ τριών και επτά μεγεθών. Το εύρος μεγεθών σημαίνει ότι περίπου 80% των ασθενών μπορούν να εξυπηρετηθούν με έτοιμες κάλτσες.

 

Κάλτσες κατά παραγγελία

Η μέτρηση του/της ασθενούς παρέχει πληροφορίες για την ανάγκη να κατασκευαστεί προϊόν στα μέτρα του/της. Αν η περίμετρος και το μήκος που καθορίζονται αντιστοιχούν στους πίνακες μεγεθών μαζικής κατασκευής, μπορεί να συνταγογραφηθεί έτοιμη κάλτσα.

Ωστόσο, αν οι διαστάσεις του/της ασθενούς αποκλίνουν κατά πολύ από τους πίνακες αυτούς, οι κάλτσες πρέπει να κατασκευαστούν κατά παραγγελία, σύμφωνα με τα μέτρα του/της ασθενούς. Οι κάλτσες επί παραγγελία εξασφαλίζουν απόλυτη εφαρμογή της κάλτσας συμπίεσης, ακόμη και σε περίπτωση προβληματικών μετρήσεων των κάτω άκρων, αφού η κάλτσα κατασκευάζεται για να συμμορφώνεται επακριβώς με τις εξατομικευμένες μετρήσεις του κάτω άκρου του/της ασθενούς.

Έτοιμες κάλτσες ή κατά παραγγελία;

Memory Aloe Vera – κάλτσα μνήμης με Aloe Vera