Οι φλέβες και η λειτουργία τους

Κόντρα στη βαρύτητα – επιστροφή στην καρδιά

Η μυοφλεβική αντλία

Η καρδιά λειτουργεί ως αντλία για τη μεταφορά του αίματος στις αρτηρίες και μεταφέρει 7.000 λίτρα αίματος την ημέρα μέσω του κυκλοφορικού συστήματος σε ενήλικες ανθρώπους. Αυτός ο όγκος αίματος πρέπει να μεταφερθεί πίσω στην καρδιά υπό των φλεβών. Λόγω της όρθιας στάσης των ανθρώπων χρειάζεται άλλος ένας μηχανισμός αντλίας για να μεταφερθεί το αίμα πίσω στην καρδιά κόντρα στη βαρύτητα.

Απαιτείται ένας σύνθετος μηχανισμός: η ‘μυοφλεβική αντλία’ των μυών, γνωστή και ως ‘αντλία των μυών της γάμπας’. Εκτελεί την σπουδαιότερη λειτουργία της επιστροφής του αίματος, αφού οι φλέβες των κάτω άκρων καλύπτουν τη μεγαλύτερη απόσταση προς την καρδιά.

 

Πώς λειτουργεί η μυική αντλία:

Η κίνηση του κάτω άκρου ενεργοποιεί τους μύες της γάμπας. Η μυική γαστέρα συσπάται και συμπιέζει τις εν τω βάθει φλέβες που βρίσκονται μεταξύ των μυών.

Οι φλέβες στενεύουν, το αίμα έχει λιγότερο χώρο για διάχυση και ρέει ταχύτερα αντίθετα με τη φορά της βαρύτητας προς την κατεύθυνση της καρδιάς. Οι φλεβικές αντλίες υποστηρίζουν τη ροή του αίματος που επιστρέφει από τα κάτω άκρα. Βαλβίδες που είναι τοποθετημένες σε αντίθετα σημεία λειτουργούν ως βαλβίδες που απαγορεύουν την επιστροφή. Αν το αίμα ρέει προς την καρδιά, οι βαλβίδες υποχωρούν προς το φλεβικό τοίχωμα και επιτρέπουν την απρόσκοπτη ροή του προς την κατεύθυνση της καρδιάς.

Ωστόσο, αν το αίμα επιστρέφει, οι φλεβικές βαλβίδες κλείνουν, εμποδίζουν τη ροή και δεν επιτρέπουν στο αίμα να γυρίσει ‘πίσω’. Αν οι μύες χαλαρώσουν, αυτό οδηγεί σε αναρρόφηση που ξαναγεμίζει τις άδειες φλέβες με φλεβικό αίμα. Ο αριθμός των φλεβικών βαλβίδων στις διάφορες φλέβες κυμαίνεται από 2 έως 20 βαλβίδες ανά φλέβα.

 

Μάθετε περισσότερα για τις αιτίες, τα συμπτώματα και τους τύπους των φλεβικών διαταραχών στις σελίδες που ακολουθούν.